Archiv autora: Evka

Součinitel prostupu tepla oknem a dveřmi

Součinitel prostupu tepla je v dnešní době velice hlídaná veličina a takzvané „účko“ slyšíme na každém rohu. Kdo staví nebo rekonstruuje, dá mi za pravdu. Trend dnešní doby je jasný, stavět co nejvíce nízkoenergetické a pasivní domy. Je to logické, šetříme přírodu i naši peněženku a chceme komfortně a zdravě bydlet. A co je to ten součinitel prostupu tepla? Je to základní měrná jednotka při stanovení tepelných ztrát stavebního dílce. Udává množství tepla, které projde za časovou jednotku jedním m2 stavebního dílce při teplotním rozdílu vzduchu uvnitř a venku 1 Kelvin. Jednota je W/m2K. V tomto článku se budu zabývat součinitelem...

Read More

Technologie výroby eurooken

Všeobecně se dá technologie výroby oken rozdělit na dva způsoby. První je dílcová metoda, kdy (jak vám již název napovídá) jsou jednotlivé dílce okna opracovány zvlášť, následuje pak broušení a opravení vad, sklížení a dále potom, již jako celé rámy či křídla, cesta k lakovně. V lakovně jsou celé rámy i křídla naimpregnovány proti plísním, houbám a hnilobám, poté opatřeny mezivrstvou intermedia, který nám uzavře povrch dřeva a nakonec, po přebroušení, přichází na řadu poslední vrstva silnovrstvá lazura. Druhý způsob technologie se nazývá rámová metoda. U tohoto způsobu se jednotlivé dílce okna sklíží do sebe a následně se opracují na dřevoobráběcích strojích typu...

Read More

Konstrukce eurooken

Konstrukce dřevěných eurooken je u většiny výrobců stejná. Ve většině případů se konstrukce okna liší různě profilovanou funkční spárou, typem okapnic, počtem vnitřních těsnění nebo stavební hloubkou a výškou profilů nebo materiálem podkladových profilů. Většina výrobců používá velkoobjemnou rámovou okapnici. Dřevěný profil je v místě této okapnice zeslabený a dochází k nežádoucím únikům tepla. Najdou se ale i tací výrobci co si s tímto problémem bravurně poradili a velkoobjemovou okapnici nahradili okapnicí křídlovou, která se do profilu nefrézuje. Tím docílili větších povrchových teplot, skvělého utěsnění a lepší tepelné izolace okna. Případný kondenzát je pak z funkční spáry odveden pomocí vyfrézovaných odtoků v rámu. Tyto odtoky vodu...

Read More

Výběr oken – část první

Český trh je v dnešní době doslova přehlcen prodejci oken z různých materiálů, lišících se konstrukcí nebo výrobními technologiemi. A každý prodejce vám řekne, že jejich výrobky jsou nejlepší na trhu. Hází na vás čísla tepelných prostupů, vzduchotěsnosti s vodotěsností, horlivě vám vysvětlují výhody daných oken, materiálů i technologií. Na všechno mají certifikáty, všechno splňují na jedničku. Mnohdy nezkušený zákazník je tak přehlcen informacemi a nepozná rozdíl mezi vynikající a podprůměrnou stavební výplní otvorů. TYP STAVBY Jako rozhodující při výběru oken se jeví typ stavby. Rozmyslete si, co od stavby po dokončení očekáváte. Stavíte dřevěnici? Není pro vás nic lepšího než klasická...

Read More

Válka s kůrovcem

Mírné zimy a teplé letní dny bez deště se přičinily s přemnožení kůrovce prakticky v celé Střední Evropě. Kůrovec, který je dřevokazným škůdcem, se vyskytuje hlavně ve smrkových porostech starších 60 let a napadá hlavně oslabené stromy nebo čerstvé vývraty. Problém nastává při přemnožení kůrovce. Vlivem přemnožení totiž kůrovec napadá i lýko zdravých stromů. Důležité je říci, že je zdravý strom schopen kůrovce zavalit mízou z pryskyřičných kanálků, brouka usmrtit a tím odolat jeho náletu. Toto ovšem neplatí v případě přemnožení brouků. „Jarní rojení brouků začíná na přelomu dubna a května, za příznivého počasí však může již začátkem dubna; ve vyšších polohách pak...

Read More