Narazila jsem v jedné diskuzní skupině na několik debat o oknech, kde se diskutující dohadovali a výhodách a nevýhodách. Nicméně argumenty byly často na úrovni debaty, jestli jezdí lépe červená nebo modrá auta. Samozřejmě dobře vím, že nejlíp jezdí červená. Měla jsem několik červených aut a všechna jezdila dobře, jen jednou jsem měla zelené a to mi sestra nabourala. Což je jasný důkaz.

Myslím, že se nedá jednoznačně říci, jestli jsou lepší dřevěná nebo plastová okna. Zkusme so to tedy shrnout.

1)      Časté tvrzení: „Dřevěná okna dýchají“

Všechna moderní okna musí dokonale těsnit, takže v tomto směru by velký rozdíl být neměl. Resp. pokud okno netěsní, tak není kvalitní.

Nelze větrat zavřenými okny!

Kde je vysoká vlhkost a tepelné mosty, tam se objeví plísně.

2)      Mikroventilace (ne)zajistí větrání

Větrání nezajistíme mikroventilací. Pozor, takto uzavřená okna nejsou bezpečná!

V létě jen mikroventilací nevyvětráme, protože se „vzduch nepohne“, není rozdíl tlaku, takže je potřeba větrat opravdu otevřenými okny.
V zimě není vhodné používat mikroventilaci, jednak aby neprochládala špaleta okolo okna, pak aby nekondenzoval proudící vlhký vzduch z interiéru. Mohlo by docházet k námraze na oknech a plísním ve špaletě.
V zimě je vhodné větrat intenzivně a krátce.

Optimální je využití nuceného větrání s rekuperací tepla.

3)      Teplotní dilatace

Dřevo se změnou teploty své rozměry prakticky nemění. Ovšem v případě plastových oken může být teplotní dilatace problémem. Především u větších rozměrů – francouzských oken.

4)      Pevnost rohových spojů

Dřevěná okna a dveře ať jsou spojená na čep/ rozpor nebo pomocí kolíků, tak toto spojení je pevné a nepohne se. Naopak u svařovaných rohů z plastu může dojít k deformaci. To je pak problém hlavně u vchodových dveří, když se u křídla z obdélníku stane lichoběžník

5)      Nebezpečná vlhkost

Pro dřevěná okna může být nepřítelem vysoká vlhkost během stavby, kdy probíhají mokré procesy. Tady je zásadní větrání. Důležitá je i ochrana dřevěných oken, když se kolem nich pracuje, především při omítkách a fasádě.
Po dobu těchto prací je potřeba okna zakrýt. Pozor na nevhodné lepicí pásky. Ideální jsou APU lišty, kde se do odlamovacího profilu vlepí ochranná folie.

6)      Cena

Cena dřevěných oken je obvykle vyšší než plastových. Takže při výběru to může být zásadní argument.

7)      Údržba

Často se vyzdvihuje bezúdržbovost plastových oken jako výhoda oproti dřevěným. Toto je poněkud zavádějící tvrzení. Hlavní údržba jako mytí oken, promazání kování je v podstatě stejná. Vlivem teplotní dilatace potřebují plastová okna častěji seřídit kování. U dřevěných obvykle stačí po dokončení stavby, až se ustálí vlhkost jednou seřídit a na několik let je klid.
U dřevěných oken je vhodné jednou ročně ošetřit udržovací sadou, důležité to je především po dokončení stavby a pak v případě nějakého extrémního zatížení jako krupobití.

Důležitá je kontrola dřevěných oken, třeba při umývání, pokud se zjistí nějaké poškození, je potřeba provést opravu, nejlépe zavolat technika dodavatele.

8)      Životnost

Na všechny materiály, které jsou vystaveny povětrnostním vlivům, tyto působí. Vlivem UV záření degradují jak plastová okna, tak povrchováúprava dřevěných.
U plastových oken často trpí folie s dekorem dřeva, zejména ve spojích se časem mohou začít loupat. Povrch bílých oken mění barvu, žloutne nebo šedne.
Dřevěná okna se obvykle ošetřují silnovrstvými lazurami nebo akrylovými krycími barvami. Vlivem vnějšího prostředí se ztenčuje vrstva povrchové úpravy a časem pravděpodobně bude nutná obnova nátěru. Při pravidelné kontrole a případném servisu to bude za mnoho let, podle konkrétních podmínek za 15,20 nebo i později.

9)      Voda může být nepřítel

Dřevěná okna jsou logicky náchylná na vysokou vlhkost. Když už jsme během stavby dostatečně větrali a okna stavbu zvládla bez poškození, je potřeba i během užívání nadměrnou vlhkost sledovat. Ona by neškodila jenom oknům, ale i nám obyvatelům.
Pokud by docházelo ke kondenzaci v rámech oken (v prostoru mezi křídlem a rámem, správně ve funkční spáře), pak se jedná o vážný problém, který je potřeba řešit s dodavatelem oken. Může to být vlivem nadměrné vlhkosti v interiéru, ale také nutností seřízení okna nebo nějakou závadou. Pokud se relativní vlhkost v interiéru pohybuje kolem 45%, pak bude potřeba neprodleně kontaktovat dodavatele. Kdybychom však měli vlhkost stabilně nad 55%, pak to je signál pro zvýšení větrání.

10)   Styl a vzhled

Okna samozřejmě najdeme v různých stavbách, pokud se zaměřujeme na výrobky pro rodinné domy, pro bydlení, pak asi u většiny jejich obyvatel zvítězí dřevo. Někdo má obavu ze zmiňované údržby, ale asi se shodneme, že v obytných prostorách na nás dřevo a přírodní materiály působí příjemně. Podle typu interiéru to samozřejmě může být stylové provedení, použity i historizující prvky, nebo naopak moderní jednoduchý design. Nicméně přírodní materiály na většinu z nás působí pozitivně.

Plasty mohou působit „lacině“, méně příjemně. Ale asi je dost lidí, kteří v tom takový rozdíl nevidí a je jim to vlastně jedno.
Nakonec to je opravdu subjektivní, jak to kdo cití, co se mu líbí a co se do konkrétního domu hodí.

11)   Další materiály

Nesmíme zapomenout ani na další varianty oken, např. dřevohliníková kombinace je poměrně oblíbená. Hliník chrání dřevo proti povětrnostním vlivům. V interiéru pak máme dřevěná okna.
Možnou variantou jsou i celohliníková okna a dveře. Těm bych dala přednost hlavně ve veřejných budovách, nejsou tak náchylná na poškození. Odolnost v těchto objektech vyváží např. horší tepelně izolační vlastnosti.
Vývoj nezastavíme, vedle těchto klasických oken jsou i nové trendy jako bezrámová okna, celoskleněná okna, okna schovaná v izolaci apod. U těchto novinek se klade důraz na moderní design a dlouhou životnost. U oken schovaných v izolaci se navíc získají vynikající tepelněizolační vlastnosti, ideální pro moderní pasivní domy.

12)   Zasklení

Občas někdo doporučuje dvojskla z důvodu větší propustnosti světla a vyšších solárních zisků. Toto je určitě překonané. Vývoj zasklení bude určitě pokračovat a tato moje tvrzení už za nějaký rok pravdivá zřejmě nebudou, ale aktuálně jsou nejvýhodnější izolační trojskla.
Podle použití je možné volit vhodný typ. Rozdíl je jednak v izolaci vyjádřené součinitelem prostupu tepla Ug, potom v prostupu světla a sluneční energie.
pro rodinné domy jsou často vhodná skla s maximálními izolačními vlastnostmi i solárními zisky.

Jaký z toho vyvodit závěr?

Pro toho, kdo chce ušetřit a plast mu nevadí, budou ideální plastová okna. Kdo si může dovolit vyšší investici a klade důraz na přírodní materiály v domě, na ochranu životního prostředí, udržitelnost stavění a bydlení, tak bude dřevo dobrá volba.

U obou materiálů to chce posoudit konkrétní výrobek. Jaké jsou použité materiály, zpracování, technologie výroby, parametry výrobku… Prostě si v dané kategorii vybrat kvalitní výrobek.