Luxusní dřevěné výrobky, jako jsou dřevěná okna, bez kvalitních a osvědčených materiálů nevyrobíte. Dřevěná okna nejsou levnou záležitostí, proto musíme dbát na to, aby byla okna bez vad, měla dlouhou životnost a byla takřka bezúdržbová.

Co se týče trvanlivosti, obecně nejtrvanlivější jsou tvrdé, exotické dřeviny, které jsou i velice pěkné, ale také velice drahé. Proto se v našich podmínkách prakticky nepoužívají. V ČR se nejčastěji setkáte s okny vyrobenými ze smrku, modřínu a dubu. Z exotických dřevin je rozšířená meranti. Smrk patří mezi nejlevnější dřeviny s dobrými tepelně izolačními vlastnostmi, je ale obecně méně trvanlivý než modřín. Dubové dřevo obsahuje velké množství tříslovin, proto patří mezi nejtrvanlivější dřeviny.

Dřevo ale není dokonalé. Má vady, které se musí eliminovat, degraduje vlivem povětrnostních podmínek a je nutné jej ošetřit povrchovým nátěrem. Proto se snažíme dřeviny modifikovat. Cílem modifikace dřeva je zachování nebo zlepšení stávajících pozitivních vlastností jako třeba pevnost, pružnost a nízká hmotnost. Součastně se snaží o eliminaci vlastností negativních, mezi které patří například rozměrová nestabilita a degradace materiálu atmosférickými podmínkami.

U nás je nejznámější z modifikovaných materiálů tepelně upravené dřevo.

Tepelně upravené dřevo – ThermoWood

Nejčastěji se teplem modifikuje jasan a borovice. Dřevo tepelně upravené má menší hustotu a vyšší tvrdost než dřevo neupravené. Rovnovážná vlhkost takto modifikovaného dřeva je nižší, proto dřevo méně bobtná a sesychá, je rozměrově stálé a trvanlivější. Změny v materiálu způsobené modifikací zvyšují dobu trvanlivosti na více než 30 let bez použití chemické ochrany. Tepelně upravené dřevo vlivem atmosférických podmínek časem zešedne. Tento materiál je naprosto imunní proti houbám a hmyzu.

Proces výroby začíná sušením materiálu a následuje ohřev až na 215°C. Na závěr se pomocí stříkající vody sníží teplota a vlhkost dřeva se po kolísání ustálí na cca 4 %. Celý proces trvá cca 36 hodin. Během procesu probíhá ve dřevě chemická reakce, která způsobuje odbourání vodíkových můstků (OH skupiny) a výsledný materiál tak méně přijímá vodu než dřevo tepelně neupravené. Teplem modifikované dřevo má tmavou barvu, která působením UV záření šedne. Hnědnutí dřeva při procesu je důsledkem chemické reakce tříslovin s teplem. Výsledkem procesu modifikace je materiál, který Vás oslní a nikdy nepřestane překvapovat.

Tepelně upravené dřevo se hojně využívá na stavebně truhlářské výrobky, jako jsou terasy, provětrávané fasády nebo okna a dveře. Jeho skvělé vlastnosti zaručí, že vám okno neponičí třeba kroupy nebo dřevokazný škůdce.