V dnešní fotoreportáži se podíváme na to, jak se osazují okna za pomoci manipulační techniky.

Dnešní doba je nakloněna domům, které mají velké výplně. Ty umožňují velké solární zisky a dovolují nám splynout s přírodou. Výrobci oken a skleněných výplní se tak snaží vyhovět poptávce a vyrábí stále větší okna, která korespondují s přáním zákazníků.  Taková okna musí být z materiálu, který je tuhý a relativně rozměrově stálý. Proto se na velké prosklené plochy hodí rám ze dřeva.

Musíme si ovšem uvědomit, že váha výrobku úměrně roste se zvětšujícím se rozměrem, proto už se při montáži neobejdeme bez manipulační techniky, která je významným pomocníkem v oblasti osazování oken.

Pokud je výrobek opravdu velký, nelze jej převést z ekonomických i technologických důvodů zasklený, proto se musí v jistých případech výrobek zasklívat až v místě stavby. Může se tedy stát, že se montáž velkoformátových oken neobejde bez manipulační techniky, která sice něco stojí, ale bez ní by to opravdu nešlo.

Při montáži velkoformátových oken je důležitá příprava stavby. Exteriér musí být volný, s únosnou zeminou pro pohyb mobilního jeřábu. Prostor kolem stavby musí být přichystaný tak, aby umožňoval volný a bezpečný pohyb a byla možná manipulace se skleněnými tabulemi.

„V lepším případě lze provádět montáž s pomocí hydraulické ruky umístěné na přepravníku skleněné výplně. Také ostění pro usazení dílu musí být pevné – staveništní díl o celkové hmotnosti nad 1 tunu nelze ukotvit v poddajných materiálech. Hmotnost dílu při pohybu deformuje např. polystyrenové souvrství v sendvičových stěnách. Také je nutno zvážit stavební připravenost a vhodnost montáže v harmonogramu stavby. Zkrátka je nutno pamatovat na mnoho věcí a předem promyslet celý návrh od A až do Z“ vysvětluje pan Rozehnal ze společnosti SLAVONA.

Samozřejmostí při takovéto montáži je i dobře zaběhnutá a zkušená montážnická parta.