Jak připravit stavební otvor k montáži výplní si dnes už každý dovtípí a dost často jsou požadavky specifikované ve smlouvě. Jak by ale mělo vypadat okolí stavby? Stavební otvor musí být přístupný z interiéru i exteriéru stavby.

20161121_084811

Jak by tedy měl vypadat ideální přístup ke stavebním otvorům? Plocha kolem otvorů má mít zpevněnou zeminu a kolem samotného otvoru se nesmí vyskytovat žádné překážky – tím jsou myšleny například výkopy, stavební materiál a podobně. Manipulace s velkými dřevěnými okny je složitá i na rovném a zpevněném povrchu, proto dbejte na to, aby montáži výplní nestálo nic v cestě. Občas se totiž montáž může změnit v noční můru v podobě rozbitých výplní či dokonce úrazu. Pokud jsou výrobky určeny do patra, je potřeba zajistit přístup k otvorům z exteriéru například pomocí lešení.

Utesneni_pripojovaci_spary_HS-portal

Samotné okolí stavby by mělo být dostatečně zpevněno bez překážek. Přímo ke stavbě totiž přijíždí auto s okny, které vám výplně doveze od výrobce. Zpevnění terénu v okolí stavby se řeší hlavně tehdy, když je půda rozmočená a okolí stavby pak připomíná jedno velké zorané pole. V takovém případě nelze okna dovést až ke stavbě a výrobky se tak musí nosit ručně. Pokud jsou výplně velké, neobejdete se bez manipulační techniky, která vám výrobek přiblíží k přímo k otvoru. Manipulační technikou se myslí jeřáb, který dokáže okna vyložit z nákladního auta a dostat ke stavbě.

20160816_montaz_oken_prijezd

Pokud stavba nemá příjezdovou cestu a její alternativou je například pole, zpozorněte a dejte to vědět dopředu. Pokud není příjezdová cesta zpevněná a je například promáčená, nelze po ní dopravit okna. Nezpevněná cesta může velice znepříjemnit montáž, celkový čas vykládky se prodlužuje a mnohdy se okna ke stavbě ani nedostanou. Těžké auto totiž na takové cestě může snadno zapadnout a vám tak vznikají vícenáklady spojené s vyprošťovací technikou či náklady spojené s čekáním řidiče a montážní party. V  případě, že stavba nemá optimální příjezdovou cestu, se tak volí jiný termín montáže – například až cesta vyschne a zapadnutí již nehrozí.