Všeobecně se dá technologie výroby oken rozdělit na dva způsoby. První je dílcová metoda, kdy (jak vám již název napovídá) jsou jednotlivé dílce okna opracovány zvlášť, následuje pak broušení a opravení vad, sklížení a dále potom, již jako celé rámy či křídla, cesta k lakovně. V lakovně jsou celé rámy i křídla naimpregnovány proti plísním, houbám a hnilobám, poté opatřeny mezivrstvou intermedia, který nám uzavře povrch dřeva a nakonec, po přebroušení, přichází na řadu poslední vrstva silnovrstvá lazura.

Druhý způsob technologie se nazývá rámová metoda. U tohoto způsobu se jednotlivé dílce okna sklíží do sebe a následně se opracují na dřevoobráběcích strojích typu profilovací frézka, bruska atd. Tento způsob je v dnešní době méně častý. S celými dílci je horší manipulace, proto zde mohou vzniknout problémy například s nepřesně vyfrézovaný profilem, poškozením při manipulaci a podobně.

V dnešní době už by měla být samozřejmostí výroba profilů okna na dřevoobráběcích centrech (zkr. CNC). Stroj vám totiž eliminuje chyby způsobené lidským faktorem a výrazně zkracuje výrobní proces eurooken. Opracování dřevěných profilů je tedy kvalitnější a rychlejší. Operace ve výrobě, které lze automatizovat, přenecháváme tedy stroji. I když se proces výroby oken neustále zlepšuje a automatizuje, nelze z něj úplně vyřadit lidskou pracovní sílu, naopak, lidská pracovní síla by měla ve výrobě oken stále převažovat a je jí zapotřebí u každé operace. 

Velkou výhodou ve výrobě oken je tedy CNC, ale za zmínku stojí i automatická lakovna, díky které je povrchová úprava takřka dokonalá a eliminuje se díky ní spoustu výrobních vad. K automatické lakovně patří také kondenzační tunel, kde za proudění vzduchu a ideálních podmínek výrobky schnou.