Konstrukce dřevěných eurooken je u většiny výrobců stejná. Ve většině případů se konstrukce okna liší různě profilovanou funkční spárou, typem okapnic, počtem vnitřních těsnění nebo stavební hloubkou a výškou profilů nebo materiálem podkladových profilů.

Většina výrobců používá velkoobjemnou rámovou okapnici. Dřevěný profil je v místě této okapnice zeslabený a dochází k nežádoucím únikům tepla. Najdou se ale i tací výrobci co si s tímto problémem bravurně poradili a velkoobjemovou okapnici nahradili okapnicí křídlovou, která se do profilu nefrézuje. Tím docílili větších povrchových teplot, skvělého utěsnění a lepší tepelné izolace okna. Případný kondenzát je pak z funkční spáry odveden pomocí vyfrézovaných odtoků v rámu. Tyto odtoky vodu odvádí přímo nad venkovní parapet. Nemusíte se tedy bát, že by vám do okna napršelo, nebo že by se zkondenzovaná voda neměla jak dostat pryč.

Počet vnitřních těsnění se odvíjí od profilace a nabízí se většinou dvě. Ti renomovanější výrobci eurooken nabízí výrobky s třemi těsnícími profily. Kvalita a počet těsnění má vliv na utěsnění okna, tedy na vodotěsnost, neprůzvučnost i neprůvzdušnost.

Stavební hloubkou profilu je myšlena celková tloušťka rámu okna. Ta se může pohybovat od 68 mm až do cca 120 mm. Záleží na typu zasklení nebo třeba rozměru okna. Asi nejčastěji se v dnešní době používá profil se stavební hloubkou 92 mm. Tato hloubka je typická pro klasická eurookna zasklená izolačním trojsklem. Ty se hodí do klasických nebo nízkoenergetických staveb. Do pasivního domu si pak vybíráme okna, která jsou k tomuto účelu vytvořena. Zpravidla mají větší stavební hloubku, nízký rám a křídlo takzvaně utopené v rámu. Existují však i pasivní domy, které fungují i s profilem klasického eurookna se stavební hloubkou 92 mm. Posuzování optimální varianty se zhostí projektant a sám vám doporučí, jaká okna se vám na dům hodí.

Stejně jako stavební hloubka je důležitá i výška profilů okna. V dnešní době se prosazuje, aby rám s křídlem byl co nejnižší, a tím pádem dosáhnete větších solárních zisků. Tento trend je určitě správný, kdo by nechtěl mít více sluníčka v bytě? Vytvořily se tedy úplně nové profily oken, které mají křídlo utopené v rámu a tím výrazně zvětšují prosklenou plochu. Tato konstrukce oken také velice koresponduje s minimalistickým stylem, který je teď mezi architekty velice oblíbený.